Herb Zielonej Góry

Czerwiec 29, 2015 o 15:03
herb

źródło: https://pl.wikipedia.org

Zielona Góra, podobnie jak większość miast Polski, posiada swoje herb i flagę. Są to symbole miejskie miasta.
Herb Zielonej Góry opisuje załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielonej Góry z dnia 31 sierpnia 2004 roku Statut Miasta Zielona Góra. Herb został zaprojektowany zgodnie z regułami heraldycznymi dotyczącymi herbów miast. Na zielonym polu herbowym widnieje fragment białego muru obronnego z blankami. Na środku pokazuje się bramę wjazdową z podniesioną czarną kratą (broną). Ponad murem widać trzy wieże. Dwie skrajne są białe z pięcioma otworami okiennymi w układzie 3-2, a między nimi znajduje się szary trapezowy dach oraz wieże zwieńczone blankami i pokryte szpiczastymi szarymi dachami. Nad najniższą wieżą umieszczono tarczę herbową, w której żółtym polu widać czarnego orła ze srebrną przepaską w kształcie półksiężyca. Tarcza nakryta jest szarym hełmem kubłowym z orlim

przedwojenny-herb

Przedwojenny Herb
źródło: https://pl.wikipedia.org

skrzydłem i białymi labrami. Orzeł na żółtym tle ma symbolizować historyczną przynależność Zielonej Góry do Śląska.
Przed II wojną światową, kiedy Zielona Góra leżała w granicach państwa niemieckiego, jej herb był bardzo zbliżony do dzisiejszego, jednak różniły go szczegóły. Przede wszystkim nie było środkowej wieży, a wszystkie dachy wież skrajnych były czerwone. Układ okien w wieżach był inny i wynosił 2-1. Nad murem, po środku, nie było hełmu zwróconego bokiem, a  znajdował się tam srebrny hełm rycerski zwrócony frontem. Nad hełmem umieszczono półksiężyc zwrócony wklęsłą stroną w dół, a otwarta krata w bramie była żółta (a nie czarna jak obecnie), a pod nią przegradzająca przejście żółta żerdź, oparta o framugę wrót z prawej strony.
Historia herbów miejskich jest dość długa. Nazwę zaczerpnięto od niemieckiego słowa Erbe czyli dziedzictwo. Początkowym zadaniem herbów było rozpoznawanie przynależności do stanu rycerskiego, później szlacheckiego, a także do rodziny, rodu czy właśnie do miasta. Herby miejskie zaczęły powstawać razem z rozwojem prawa miejskiego w drugiej połowie XIII wieku. Na początku umieszczano je na pieczęciach miejskich, później dopiero w tarczach herbowych. Od tego momentu symbole miast zaczęły stawać się powoli prawdziwymi herbami.
Wyborem herbu zajmowali się włodarze miejscu, czyli wójt lub rada miasta. Sam król nie interesował się przypadku miast prywatnych często herb miasta powiązany był z herbem rodziny władającej miastem i mógł ulec zmianie w przypadku zmiany

herb-zielona-gora

źródło:https://pl.wikipedia.org

właściciela. Po dokonaniu rozbiorów Rzeczypospolitej, zaborcy usuwali wszelkie możliwe znaki i symbole przypominające dawne czasy. Herby zastąpiono więc godłem państwowym. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku kwestią herbów miejskich zajęło się Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które do wybuchu II wojny światowej zatwierdziło 104 herby miejskie. Po wojnie zainteresowano się ponownie miejskimi symbolami dopiero po roku 1978, kiedy to uchwalono ustawę o odznakach i mundurach, zgodnie z którą można było ustanawiać herby miast i województw.