Lubuskie Trójmiasto

Sierpień 30, 2016 o 20:22

zielona-goraKiedy mówi się „Trójmiasto” na myśl przychodzi najsłynniejsze trójmiasto w Polsce, czyli Gdańsk-Sopot-Gdynia. Tymczasem mało kto wie, że w województwie lubuskim także istnieje trójmiasto, Lubuskie Trójmiasto. I nie jest to by najmniej kopiowanie konglomeratu znad morza, lecz projekt trzech miast leżących niedaleko siebie, przez które biegnie droga S8, czyli Zielona Góra, Sulechów, Nowa Sól.
Na pomysł pogłębienia i zacieśniania współpracy na wielu szczeblach – od politycznego po gospodarczy i kulturalny – wpadło trzech włodarzy wymienionych miast, którzy zdecydowali o podjęciu takiej inicjatywy. Taka idea zrodziła się w 2003 roku. Już w kwietniu 2004 roku w Nowej Soli podpisano porozumienie o takowej współpracy. Wszystkie trzy miasta zgodnie zdecydowały, że będą podejmować wspólne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przyrodniczego oraz gospodarki wodnej. Współpraca miała także obejmować wspieranie idei samorządności, wspólną promocję miast, wspólne działania poświęcone gospodarce i zarządzaniu infrastrukturą komunalną miast, a także zarządzanie komunikacją miejską. umowa-rozmowyAby móc w pełni realizować punkty zawartego postanowienia w 2005 roku powołano Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto”. Jego zadaniem będzie, obok tych zawartych w porozumieniu podpisanym w 2004 roku, reprezentowanie mieszkańców trzech miast przed organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi, a także organizacjami gospodarczymi. Stowarzyszenie oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku.
Trójmiasto Lubuskie zrealizowało lub realizuje wiele inicjatyw, które mają wypełniać postanowienia o współpracy trzech miast. Takim działaniem są między innymi realizowane projekty, które otrzymały dofinansowanie z różnych zewnętrznych źródeł. Jednym z nich była realizacja projektu na rzecz poprawy dostępności i jakości usług publicznych. Projekt zakładał wzmocnienie zdolności siedmiu gmin partnerskich w województwie lubuskim, by świadczyły usługi jak najwyższej jakości w komunikacji publicznej oraz usług elektronicznych związanych z publiczną komunikacją, sportem, kulturą i rekreacją. nowa-solProjekt miał wpłynąć na poprawę współpracy gmin, które do niego przystąpiły, w ramach wykonywanych usług publicznych. Wynikiem miały być trzy dokumenty strategiczne, będące podstawą dalszej pracy wszystkich gmin w celu doskonalenia wykonywania swych ustawowych zadań, w tym podnoszenia jakości życia swoich mieszkańców.
Innym niezwykle ważnym projektem jest promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych na obszarze Lubuskiego Trójmiasta. Celem tychże działań jest wzrost konkurencyjności gospodarczej południowej części województwa lubuskiego, które miałoby nastąpić dzięki działaniom promocyjnym Lubuskiego Trójmiasta. Zadaniem nadrzędnym jest pozyskanie nowych, trwałych inwestorów, którzy będą rozwijali swój biznes właśnie na obszarze objętym działaniami projektowymi.