Porozumienie Zielonogórskie

Styczeń 26, 2015 o 14:08

nfzOd 1 stycznia 2015 roku wiele przychodni na terenie całej Polski było nieczynnych, a powodem tego stanu rzeczy było niepodpisanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy te dotyczyły świadczeń wypłacanych za pacjentów przyjmowanych w przychodniach. Kluczową rolę w sporze między lekarzami a Narodowym Funduszem Zdrowia odegrało „Porozumienie Zielonogórskie”.

Inicjatywa lekarzy zawiązana w Zielonej Górze to Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, która powstała 2 sierpnia 2003 roku, a w jej skład weszli przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Porozumienie ma na celu przede wszystkim ochronę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta, tworzenie zapisów umowy kontraktowej oraz zasad jej finansowania w należytej wysokości. To także obrona wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ, eliminacja zapisów umów lekarzedestabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ, umocowanie w umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stworzenie i upowszechnienie zasad solidaryzmu ponadregionalnego zgodnie z zasadą „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”.

W późniejszych latach działania Porozumienia poparli przedstawiciele świadczeniobiorców z kolejnych województw: podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Obecnie z Porozumieniem współpracują lekarze z 14 województw Polski.

Należy przyznać, iż działania Porozumienia Zielonogórskiego są skuteczne. Co roku stawiają Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przed dylematem: albo się dogadają, albo ponad 12 milionów pacjentów zostanie odciętych od opieki zdrowotnej. To bardzo silna karta przetargowa. A powodów do niepokoju zarówno Ministerstwo jak i Narodowy Fundusz Zdrowia nie powstrzymują. W 2013 roku Porozumienie Zielonogórskie weszło w spór z Ministerstwem o eWUŚ’ia – elektroniczny system weryfikacji pacjentów, którzy są ubezpieczeni. Ponieważ system był daleki od doskonałości, NFZ odstąpiło od tego pomysłu.porozumienie

Kolejnym głośnym protestem lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, był „pieczątkowy” strajk, kiedy to na receptach pojawiała się pieczątka „refundacja do decyzji NFZ”. Czemu tak się dzieje? Zdaniem przedstawicieli Porozumienia, jego działania mają na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków przed tymi, którzy rozdysponowują publiczne lub prywatne środki przeznaczone na usługi medyczne. Czyli wszystko rozbija się o pieniądze.

Ocenę działań i skuteczności Porozumienia Zielonogórskiego pozostawia się każdemu pacjentowi i lekarzowi. Ważne jest jednak, że Porozumienie w dość krótkim czasie stało się ważnym partnerem dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w dyskusji o finansowaniu służby zdrowia oraz o jej reformie. Należy podkreślić, iż jeden z członków Porozumienia został Wiceministrem w Ministerstwie Zdrowia, co może świadczyć o roli, jaką Porozumienie odgrywa w kreowaniu polityki zdrowotnej.