Uniwersytet w Zielonej Górze

Marzec 19, 2014 o 13:23
Uniwersytet Zielonogórski Żródło: Wikipedia

Uniwersytet Zielonogórski
Żródło: Wikipedia.pl

Jedna z najmłodszych uniwersyteckich uczelni wyższych w Polsce, powstała w 2001 roku z połączenia dwóch podmiotów – Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego oraz Politechniki Zielonogórskiej. Istnieje dokładnie od 1 września i jest największa lubuską uczelnią.
Pierwszą szkoła, która tworzy obecnie Uniwersytet w Zielonej Górze to Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Powstała ona w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, zmieniając nazwę dwa lata później. Posiadała ona czteroletni cykl kształcenia o następujących profilach: wychowanie muzyczne, historia, filologia rosyjska oraz filologia polska, wychowanie techniczne, fizyka i pedagogika szkolna. Druga szkoła – Politechnika Zielonogórska została powołana do życia w roku 1965 jako Wyższa Szkoła Inżynierska, kształcąc na poziomie zawodowym. Od roku 1973 kształcono tutaj już magistrów na kierunkach: budownictwo, mechanika i elektronika. W roku 1996 uczelnię przekształcono w politechnikę.
Obecnie budynki UZ znajdują się w dwóch różnych częściach miasta. Część po byłej politechnice znajdują się przy ulicy Podgórnej, tworząc tzw. kampus A, kampus B natomiast tworzą budynki po Wyższej Szkole Pedagogicznej w głównej mierze mieszcząc się przy alei Wojska Polskiego. Kadra naukowa uczelni składa się (dane z października 2013 r.) z prawie 900 naukowców i pedagogów, w tym 78 z tytułem profesora oraz 180 z tytułem doktora habilitowanego. Struktura dzisiejszego uniwersytetu tworzy dziesięć wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Mechaniczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Budynek Rektoratu Uniwersytetu Źródło : Wikipedia.pl

Budynek Rektoratu Uniwersytetu Źródło : Wikipedia.pl

Uczelnia współpracuje z radiem Index, którego pracownicy do najczęściej wolontariusze oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydaje ona również własne uniwersyteckie czasopismo: Uniwersytet Zielonogórski – Miesięcznik Społeczności Akademickiej. Jest to gazeta bezpłatna, w której publikowane są bieżące informacje na temat życia uniwersyteckiego, wiadomości wydziałowe, relacje z ważnych uroczystości czy relacje z obrad senatu uniwersyteckiego. Gazeta wydawana jest w ilości 1000 egzemplarzy i jest kontynuacją wydawanych wcześniej gazetek na Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Politechnice Zielonogórskiej. Wydawana jest również w nakładzie 10000 sztuk gazetka, w charakterze informacyjno-kulturalnym, przez samorząd studencki – tzw. UZeta. Na uczelni odbywają się rok do roku Bachanalia, czyli juwenalia uniwersyteckie nawiązujące swoją nazwą do winiarskich tradycji miasta. Dodatkowo uczelnia jest w posiadaniu własnego ośrodka jeździeckiego, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia dla studentów w ramach wychowania fizycznego, ale również osoby prywatne mogą odpłatnie z niego korzystać. Od 2012 roku rektorem uczelni jest prof. Dr hab. Inż. Tadeusz Kuczyński, naukowiec zajmujący się ochroną środowiska, autor ponad 120 publikacji, odznaczony w 2011 roku drugim najwyższym odznaczeniem cywilnym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.